602 884 030 info@kasparpr.cz

KAŽDÝ MÁ PR. ZÁLEŽÍ, JESTLI POD KONTROLOU, NEBO NE.

Nabízíme vám usměrnění PR.

V ČEM VÁM MŮŽEME BÝT UŽITEČNÍ?

Strategické poradenství

Jedině strategický přístup vám zajistí efektivní naplnění komunikačních příležitostí a podpoří korporátní a produktovou značku.

MEDIA RELATIONS (VZTAHY S MÉDII)

Vztahy s médii mají zásadní vliv na vaši reputaci a jsou nenahraditelným nástrojem pro aktivní tvarování vašeho obrazu prostřednictvím médií.

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Krizová situace ve firmě může vyvolat bez varování mediální útok. Každá krize je řešitelná řízenou komunikací, která zachrání dobrou pověst firmy v očích veřejnosti.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Nosičem firemní kultury, image i vizí jsou vaši zaměstnanci. Systematická komunikace s vašimi zaměstnanci se vám proto vyplatí.

PUBLIC AFFAIRS (VEŘEJNÉ ZÁLEŽITOSTI)

Součástí práce je rovněž vaše podpora v sektoru státní správy od celostátní úrovně po regionální.

PUBLISHING (REDAKČNÍ SLUŽBY)

Příprava firemních tiskovin je moderním nástrojem pro řízení vnímání společnosti vaší cílovou skupinou.

NÁZORY KLIENTŮ

KLIENTI / PARTNEŘI / SPOLUPRÁCE