602 884 030 info@kasparpr.cz

NABÍDKA

Nabízíme vám usměrnění PR.

Záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné
pochopení a soulad mezi vámi a veřejností.

Strategické poradenství v oblasti PR

Komunikační strategie k zavedení nových produktů a služeb, strategie pro interní komunikaci, sponzoring, charitativní poradenství, komunikační poradenství při firemních změnách, problémech, krizích, budování image top managementu.
i

Media Relations (vztahy s médii)

Dlouhodobá spolupráce s mnoha novináři, nepřetržitý monitoring médií, proaktivní vyhledání vhodných témat a příležitostí pro prezentaci, symbióza mezi zájmy klientů a potřebami médií, tvorba, správa a aktualizace databáze médií, budovaní profilu zástupců společnosti skrz komentáře, články, rozhovory, zajištění tiskových konferencí, neformálních setkání, exkurzí, správa webové tiskové kanceláře.

Krizová komunikace

Analýza možných problémů a rizik, příprava konkrétního krizového manuálu, formulace klíčových argumentů a sdělení, ochrana pověsti a managementu, trénink mluvčích, převzetí funkce krizového tiskového mluvčího, sledování a vyhodnocení krizové situace.

Interní komunikace

Interní průzkum názorů a postojů, analýza stavu a rozbor faktorů ovlivňující postoje zaměstnanců, vypracování postupů, plánů a harmonogramů konkrétních akcí, zvýšení účinnosti komunikace vzděláváním, tréninky dovedností, pomoc se zaměstnaneckým časopisem, newsletterem, teambuildingem, zpětná vazba, upřesňování dalších aktivit.
w

Public Affairs (veřejné záležitosti)

Identifikace klíčových osobností, monitoring témat, aktivit zájmových skupin, otevření a řízení problému v médiích, příprava a koordinace schůzek s představiteli státní správy, příprava argumentačních materiálů pro jednání, zajištění schůzek.

Publishing (redakční služby)

Příprava informačních materiálů, tiskových zpráv, adaptace zahraničních tiskových zpráv do místního prostředí, příprava Q&A dokumentů pro prezentaci top managementu, příprava případových studií pro tiskovou prezentaci, vystoupení pro top management, příprava informací o společnosti pro firemní materiály, časopisy pro klienty a zaměstnance.
Něco navíc?

• Organizace účasti na výstavách a veletrzích.

• Direct mailing – databáze, distribuce, kontrola.

• Zajištění fotografických služeb.

• Návrhy programů společenské odpovědnosti firmy.

• Mediální tréninky, osobní rozvoj dovednosti.

• Zprostředkování Social PR a správy profilů.

Systém spolupráce

Jak probíhá spolupráce?

 1. Analýza public relations (zjištění komunikačních potřeb,
  dosavadní výstupy, viditelnost konkurence, určení
  mediálních nástrojů).
 2. Klíčová sdělení (doporučení médií, načasování, témata,
  formátů, konzultace).
 3. Distribuce médiím (tvorba článků, tiskových zpráv,
  odsouhlasení, databáze médií, komunikace, dodržení
  plánu).
 4. Monitoring médií (prezentace vydaných a zveřejněných
  článků, ukazatelů).

A co dál?

 • Aktivní vyhledávání témat komunikace.
 • Bezprostřední vyhodnocování projektů – eventy, tiskové zprávy atd.
 • Komplexní měsíční zprávy a reporty.
 • Čtvrtletní hodnotící schůzky.
 • Maximální spolupráce v efektivním využití finančních zdrojů.
 • Formát konkrétních reportů dle požadavků klienta.

Standardní finanční podmínky

 • Cenu účtujeme na základě hodinové sazby a množství času, nebo počtu výstupů.
 • Cena již zahrnuje poplatek za využívání monitoringu.
 • Zřetelně oddělujeme práci (honorář) a věcné náklady (např. nákup tiskovin).
 • Veškeré projektové náklady schvalujete vždy s předstihem.